Z Biletem

Polityka Prywatności Systemu zbiletem

(serwis www.zbiletem.pl i aplikacja mobilna zbiletem)

1. Informacje ogólne.

 1. Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności mowa jest o: Systemie, Kupującym, Podróżnym, Aplikacji mobilnej, Bilecie, Sprzedawcy, Umowie zakupu, Organizatorze lub operatorze publicznego transportu zbiorowego, należy przez to rozumieć pojęcia wskazane i opisane w Regulaminie Systemu zbiletem dostępnym na stronie www.zbiletem.pl.
 2. Operatorem Systemu zbiletem jest Infospread Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. P.O.W. 25, 90-248 Łódź, NIP 725-205-26-78; REGON: 101700245, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000399079.
 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego i Podróżnego ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do założenia konta lub zakupu Biletu w Systemie zbiletem.
 4. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Kupujących i Podróżnych korzystających z Systemu zbiletem jest konieczne do zawarcia i realizacji Umowy zakupu (w tym w szczególności do przygotowania Biletu) lub ewentualnie do zawarcia lub zakończenia umowy o założenie konta w Systemie zbiletem oraz weryfikacji ważności Biletu podczas kontroli, rozpatrywania zgłaszanych reklamacji oraz realizacji prawa do odstąpienia od umowy zakupu Biletu.
 5. System realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Microsoft Azure, funkcjonującego pod adresem azure.microsoft.com
 6. AAdministratorem danych osobowych Kupującego i Podróżnego jest, w zależności od treści umowy zawartej przez Sprzedawcę z organizatorem lub operatorem publicznego transportu zbiorowego, albo Sprzedawca, tj. Infospread Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. P.O.W. 25, 90-248 Łódź, NIP 725-205-26-78; REGON: 101700245, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000399079, albo organizator lub operator publicznego transportu zbiorowego w danym mieście. Miasta, w których Administratorem danych osobowych jest organizator lub operator publicznego transportu zbiorowego:
  1. Włocławek, gdzie administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Włocławek, która, jako Administrator danych osobowych powierzyła na mocy umowy podmiotowi przetwarzającemu, tj. Sprzedawcy, przetwarzanie danych osobowych Podróżnych.
  W pozostałych miastach, Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 7. Dane dotyczące płatności przetwarzane są przez PayU, zgodnie z warunkami płatności PayU.
 8. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1182 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 9. W miastach, w których Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych, powierza on organizatorowi lub operatorowi publicznemu transportu zbiorowego (wskazanego na Bilecie) przetwarzanie danych osobowych Kupujących i Podróżnych w ograniczonym zakresie i zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w celu obsługi Kupujących i Podróżnych, w tym kontroli Biletu oraz realizacji procesu obsługi reklamacji i zwrotów. W przypadku kiedy kontroli biletów dokonuje podmiot zewnętrzny, Organizator lub operator publicznego transportu zbiorowego może udostępnić temu podmiotowi dane Podróżnego w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli Biletu. W miastach w których Administratorem danych osobowych jest organizator lub operator publicznego transportu zbiorowego Sprzedawca działa na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z organizatorem lub operatorem publicznego transportu zbiorowego.

2. Informacje w formularzach.

 1. System zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, takie jak imię i nazwisko, PESEL, numer telefonu. Gromadzimy i przetwarzamy też adres e-mail Kupującego, w celu przesłania potwierdzenia zakupu i umożliwienia utworzenia konta w Systemie zbiletem.
 2. System może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika z Systemu zbiletem.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe Kupujących i Podróżnych są przetwarzane w systemie informatycznym, w którym zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakie powinny spełniać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione.

3. Informacja o plikach cookies.

 1. System, korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Systemu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Systemu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Systemu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Systemu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Systemu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Systemu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Systemu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Systemu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Systemu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Systemu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Systemu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Systemu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnianie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom współpracującym, w szczególności dotyczy to danych osobowych Kupujących i Podróżnych w ograniczonym zakresie i zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w celu obsługi Kupujących i Podróżnych, w tym kontroli Biletu oraz realizacji procesu obsługi reklamacji i zwrotów.
 3. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej nie są udostępniane innym podmiotom poza podmiotami współpracującymi, niezbędnymi w procesie obsługi klienta Systemu zbiletem, w tym realizacji kontroli Biletu oraz realizacji procesu obsługi reklamacji i zwrotów.
 4. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry