Z Biletem

Polityka Prywatności Systemu zbiletem

(serwis www.zbiletem.pl i aplikacja mobilna zbiletem)

1. Informacje ogólne.

 1. Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności mowa jest o: Systemie, Kupującym, Podróżnym, Aplikacji mobilnej, Bilecie, Sprzedawcy, Umowie zakupu, Organizatorze lub operatorze publicznego transportu zbiorowego, należy przez to rozumieć pojęcia wskazane i opisane w Regulaminie Systemu zbiletem dostępnym na stronie www.zbiletem.pl.
 2. Operatorem Systemu zbiletem jest Infospread Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. P.O.W. 25, 90-248 Łódź, NIP 725-205-26-78; REGON: 101700245, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000399079.
 3. Administratorem danych osobowych Kupującego i Podróżnego podanych w formularzu rejestracyjnym, w formularzu zakupu biletu czy przy zgłoszeniu reklamacji jest, w zależności od treści umowy zawartej przez Sprzedawcę z organizatorem lub operatorem publicznego transportu zbiorowego, albo Sprzedawca, tj. Infospread Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. P.O.W. 25, 90-248 Łódź, NIP 725-205- 26-78; REGON: 101700245, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000399079, kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@zbiletem.pl lub numeru telefonu: 42 307 30 20, albo organizator lub operator publicznego transportu zbiorowego w danym mieście.

  Miasta, w których Administratorem danych osobowych jest organizator lub operator publicznego transportu zbiorowego to:

  1. Włocławek, gdzie administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Włocławek,

  które na mocy umowy powierzyły Sprzedawcy, jako podmiotowi przetwarzającemu, przetwarzanie danych osobowych Podróżnych.

  W pozostałych miastach, Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

  - zawarcia i wykonania Umowy zakupu (w tym w szczególności do przygotowania Biletu w Systemie zbiletem),
  - zawarcia lub zakończenia umowy o założenie konta w Systemie zbiletem, jeżeli Kupujący/ Podróżny zdecyduje się na założenie konta,
  - weryfikacji ważności Biletu podczas kontroli dokonywanej przez organizatora lub operatora publicznego transportu zbiorowego lub podmioty działające na jego zlecenie,
  - rozpatrywania zgłaszanych reklamacji,
  - wysłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail, SMS lub powiadomienia w Aplikacji mobilnej (tzw. Push) o upływającym terminie ważności Biletu i możliwości zakupu nowego Biletu, jak również innych informacjach handlowych Sprzedawcy, wyłącznie w razie wyrażenia odrębnej zgody.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
 6. Ponadto w razie wyrażanie odrębnej zgody (przy zakładaniu konta lub przy dokonywaniu zakupu Biletu) podstawą przetwarzania danych osobowych będzie zgoda na otrzymywanie od Sprzedawcy wiadomości e-mail, SMS lub powiadomienia w Aplikacji mobilnej (tzw. Push) o upływającym terminie ważności Biletu i możliwości zakupu nowego Biletu, jak również innych informacjach handlowych Sprzedawcy i przetwarzanie danych osobowych w tym celu. Powyższa zgoda może być wycofa w każdym czasie, jednakże nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 7. Podanie danych osobowych przez Kupującego i Podróżnego jest dobrowolne, lecz niezbędne do założenia konta lub zakupu Biletu w Systemie zbiletem oraz realizacji prawa do odstąpienia od umowy założenia konta lub zakupu Biletu. Niepodanie danych spowoduje również brak możliwości otrzymywania wiadomości e-mail, SMS lub powiadomień w Aplikacji mobilnej (tzw. Push) o upływającym terminie ważności Biletu i możliwości zakupu nowego Biletu, jak też innych informacji handlowych Sprzedawcy.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy o założenie konta lub zakupu Biletu, jak również po zakończeniu umowy o zakup Biletu do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz przez okres niezbędny z punktu widzenia prawa podatkowego (5 lat).
 9. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie wiadomości o upływającym terminie ważności Biletu i możliwości zakupu nowego Biletu, jak również o innych informacjach handlowych Sprzedawcy, i przetwarzanie danych osobowych w tym celu.
 10. Sprzedawca będzie przekazywał dane odbiorcom - organizatorom lub operatorom publicznego transportu zbiorowego, w szczególności w celu możliwości przeprowadzenia kontroli biletów przez podmioty działające na zleceni organizatora lub operatora, jak również podmiotom zajmującym się na jego zlecenie obsługą procesu automatycznego wysyłania wiadomości e-mail, SMS lub powiadomień w aplikacji mobilnej (tzw. Push), a także podmiotowi zajmującemu się obsługą płatności związanych z zakupem Biletów, tj. PayU.
 11. Sprzedawca może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego w związku z korzystaniem z rozwiązań: Microsoft Azure, działającego pod adresem www.azure.microsoft.com, Sendgrid działającego pod adresem www.sendgrid.com, Fabric działającego pod adresem www.fabric.io .
 12. Dane dotyczące płatności przetwarzane są przez PayU, zgodnie z warunkami płatności PayU.
 13. Podróżnemu/ Kupującemu przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. W celu wykonania któregoś z powyższych praw konieczne jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą drogą mailową na adres kontakt@zbiletem.pl.
 14. Podróżnemu/ Kupującemu przysługuje prawo do bycia zapomnianym – usunięcia konta w Systemie zbiletem oraz usunięcia jego danych przetwarzanych przez Sprzedawcę. W celu wykonania tego prawa konieczne jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą drogą e-mailową na adres kontakt@zbiletem.pl . W razie skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe w zakresie minimalnym i niezbędnym do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń związanych z uprzednio zawartymi umowami, jak również przedawnienia wynikającego z prawa podatkowego.
 15. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. W oparciu o dane osobowe Sprzedawca nie będzie podejmował wobec Podróżnych/ Kupujących zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 17. System zbiletem realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Microsoft Azure, funkcjonującego pod adresem azure.microsoft.com
  d. Poprzez gromadzenie logów aplikacji mobilnej poprzez narzędzie Fabric funkcjonujące pod adresem fabric.io
 18. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO.

2. Informacje o plikach cookies.

 1. System korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Systemu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Systemu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Systemu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Systemu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Systemu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  b. utrzymanie sesji Użytkownika Systemu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Systemu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Systemu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Systemu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Systemu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Systemu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Systemu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

3. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  a. czas nadejścia zapytania,
  b. czas wysłania odpowiedzi,
  c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  f. informacje o przeglądarce użytkownika,
  g. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

4. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry